په لومړي ځل دوه افغان لوبغاړي یوې لويي لوړي ته وختل

په لومړي ځل دوه افغان لوبغاړي یوې لويي لوړي ته وختل

د افغانستان دوه غره ته ختونکي لوبغاړي سیدعلي شاه فرهنګ او بومان علي آدینه د لومړي ځل لپاره په افغانستان کي یوې لويي لوړي (قله شاه فولادي) ته وختل.

دا دوه غره ته ختونکي لوبغاړي، چي د سکې د ملي لوبډلي غړي هم دي په دوو شپو او ورځو کي په خپل لاس جوړو سوو وسایلو باندي دې لوړي سطحي ته ختلي.

په واوره پوښل سوې دا لوړه سطحه د مځکي څخه ۵۱۴۰ متره لوړی والی لري، چي د بابا غرونو د لړۍ څخه ده او په بامیان ولایت کي شتون لري.

دې لوړي سطحه ته یاد ختلي دوه افغان لوبغاړي وايي، که چیري معیاري وسایل ولري نو په راتلونکي کي کولای سي، چي په بدخشان کی د نوشاخ لوړي سطحي او د ایورست لوړي سطحي ته به وخیژي.

صابر حمیديغره ختونکي
t