د ښځې او خاوند د اختلافاتو د حل اصول

د ښځې او خاوند د اختلافاتو د حل اصول

د مېرمنې او خاوند ترمنځ د رامنځته شویو اختلافاتو د حل له پاره د خبرو اترو اصلونه چې ټولو یې باید پام کې ونیسو او عملي یې هم کړو:

لومړی اصل: هېڅ امکان نه لري، چې د مېرمنې او خاوند ترمنځ اختلافات را منځته نه شي، نو مه یې ستروئ او وې منئ.

دویم اصل: تور لګول، ګواښل او غوسه کېدل منعه دي.

درېیم اصل: په خبرو اترو کې د دواړو لورو شتون مهم او اړین دی.

څلورم اصل: خپل احساسات له موضوع څخه جلا کړئ. 

پنځم اصل: پر لېوالتیاوو باندې تمرکز وکړئ، نه پر ځایونو. 

شپږم اصل: د دواړو لورو د همغږۍ او توافق په ټاکنو پسې وګرځئ. 

اووم اصل: نرمښت منونکي واوسئ. 

اتم اصل: زغم او پایښت ولرئ.

ژباړه: عطا محمد میاخېل معلوماتي ښځه او خاوند
t