پرودګاره!!!

پرودګاره!!!

پـروردګــاره.! ومې ویل: زه دردېږم،،.

تـا وفـرمایل: ۞ لَا تَـقْـنَـطُـوا مِـن رَّحْمَـةِ اللَّهِ

(د اللهﷻ د رحمت څخه مه ناهيلي کېږئ؛)

ماوویـل: څـوک نه لـرم بې کسه یم،،.

تـا وفـرمایل: ۞ وَنَـحْـنُ أَقْـرَبُ إِلَيْـهِ مِـنْ حَـبْـلِ الْـوَرِيـدِ

(او موږ د هغه له شهرګ (د ورمیږ د رګونو) څخه هم زيات هغه ته نژدې يوو.)

ما وويل: ما مه هېروه،،.

تـا وفرمـایل: ۞ فَـاذْكُـرُونِـي أَذْكُـرْكُـمْ

(له دې امله تاسي ما په ياد ولرئ، زه به تاسي ياد کړم،)

ما وویل: هيله مندي راکړه زما ربه..!

تا وفرمایل: ۞ ” إِنَّ مَـعَ الْـعُـسْرِ يُـسْـرًا

(بېشكه له تنګسې سره پراختيا هم شته.)

ماوویل: څنګه مې هيله پوره کوې،،؟

تـا وفرمایل: ۞ ادْعُـونِـي أَسْـتَـجِـبْ لَـكُـمْ

(ما وبولئ، زه به ستاسي دُعاوي قبولي کړم،)

سُـبـحـَان َ الله ِ وبِحمدِه ِ

سُــبحــانَ اللهِ العَـظِـیـم ِ

عبدالولي رازقي
t