د روحي فشا کمولو اسانه لار / استاد عبدالمناف فردين

د روحي فشا کمولو اسانه لار / استاد عبدالمناف فردين

په دې لنډه ليکنه کې د روحي فشار کمولو لپاره تر ټولو اسانه لار ښودل شوې ده، که يې ترسره کړئ نو د اروايي ستونزو په کمولو کې درسره مرسته کولی شي:

د ځان سره خبري کول روحي او رواني فشار کموي.

په ژوند کي هر چا دوې درې‌ جملې‌ خبري د ځان سره کړي.

خو دا کار کول تر ډېره زموږ وطن کي عيب ګنل کيږي.

د روانو اوبو، ډبري، هنداري یا هم بل داسي څه، چي ورسره راحته یاست خبري وکړئ او زړه خالي کړي. دا کار به ستاسو اضطراب او استرس کم کړي.
تاسو څنگه آیا د ځان یا هنداري سره مو خبري کړي؟ که هو معمولا څه وایاست؟

#روان_شناسی
t