ګوګل نقشه کي تر ۱۰ ميليونه زيات تجارتي ځايونه جعلي پېژندل سوي

ګوګل نقشه کي تر ۱۰ ميليونه زيات تجارتي ځايونه جعلي پېژندل سوي

رحمت الله حلمیار

د ګوګل نقشې ادارې چارواکو خبر ورکړی، چي د آټکل له مخي په دغه سيسټم کي تر ۱۰ ميليونه زيات تجارتي ځايونه په نښه سوي، کوم چي کارونکو د ټيلفوني شمېرې، موقعيت او کاروباري نوم په اچولو سره اضافه کړي دي.

د يادي ادارې چارواکو زياته کړې، چي ددغو جعلي کاروباري ځايونو تر پېزندلو وروسته به دغه ځايونه له ګوګل نقشې لېري کړي.

ګوګل مپ د نقشو او موقعيتونو د پيداکېدو لپاره پياوړی، دقيق او کارېدونکی سيسټم دی، چي په نړيواله کچه ترې استفاده کيږي.ساينس او ټکنالوژي ګوګل نقشې
t