حديث شريف

حديث شريف

قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: لیکون من امتی اقوام یستحلون الحر والحریر والخمر و المعازف. (صحیح الخباری/ باب الاشربه)

ژباړه: ډېر ژر به زما په امت کي داسي کسان پیداسي چي زنا، د ورېښمو استعمال، شراب او د موسیقۍ الات حلال و ګڼي.

(معازف) څه شي ته وايي؟

د ټولو د لغتو د علماء او پوهانو اتفاق دئ چي و غزل ویلو ته ویل کیږي، اما قرطبی رحمة الله علیه وايي چي د عربې ژبې د لغاتو ماهر الجوهری وايي چي (معازف) د موسیقۍ و الاتو ته ویل کیږي.

لنډه داچي خپل موسیقي او د موسیقۍ الات ورڅخه مراد دي.

مولانا عبدالغفار جبير
t