په آلمان کې د گرمۍ څپه

په آلمان کې د گرمۍ څپه

ويل کيږي د ګرمي يو بې ساري څپه راتلوونکي ده او ښايي دا په عتيرو ۷۰کلونو کې زياته ګرمي وي

په آلمان کې راتلونکې څو ورځې نه يوازې د انسانانو له پاره بلکې په دې هېواد کې د ژويو له پاره هم ښايي يو څه ناآرامونکي وي.
د گرمۍ سخته څپه به د آلمان کابو ټولې سيمې اغیزمنې کړي او د تودوخې درجه به څو ورځې تر۳۰ سانتي گرادو لوړه وي.
په آلمان کې دوبی په رسمي توگه تيره جمعه پېل شو خو گرمي په حيرانونکې توگه مخ پر زياتېدو ده. اندېښنه دا ده چې په راتلونکو څو ورځو کې کيدای شي په آلمان کې د گرمۍ اويا کلن ريکارد مات شي.
t