د خندا وړ! هند کي يوې مېرمني نارينه ډبولی!

د خندا وړ! هند کي يوې مېرمني نارينه ډبولی!

د ټايمز ناو د خبر په آساس، د هند په چانديګر آيالت کي يوه مېرمنه وروسته ترهغه نيول سوې، چي يو نارينه يې ډبولی او موټر يې ورته په غټه اوسپنه وهلی و.

دغه مېرمن چي د شيتال شرما په نوم پېژندل سوې، د موټر د شاتګ پرمهال يې د ډبولي کس د موټر سره خپل موټر نښتی، چي وروسته آخ و ډب رامنځ ته سوی.

ډبولی کس روغتون ته وړل سوی او قضيه هم د ښځو په ضد د تاوتريخوالي په نوم ثبت سوې ده.سيمه او نړۍ هر اړخيز او معلوماتي
t