هندوان مسلمانانو ته د هديرې لپاره مځکه ورکوي

هندوان مسلمانانو ته د هديرې لپاره مځکه ورکوي

د کوينټ د خبر په بنياد، د هندوستان په اوتار پراديش آيالت کي هندوان خپلي مځکي مسلمانانو ته د هديرې لپاره مرسته کوي.

دا هغه مځکي دي، چي ددغه آيالت مسلمانان خپل مړي پکښي دفن کوي.

مخکي دغه موضوع اختلافي وه، خو اوس حل و فصل سوې او هندوان خپله ١٥٠ متره ځمکه مسلمانانو ته د هديرې لپاره ورکوي.سيمه او نړۍ هر اړخيز او معلوماتي هند
t