د تنباکو استعمال

د تنباکو استعمال

ددې ترڅنګ چې تنباکو انسان په بېلابېلو ناروغیو اخته کوي نور خطرات هم لري
د تنباکو استعمال (سګریټ، نسوار، چیلم او داسی نور) د انسان د روغتیا د تباهۍ سبب کیږی. د نړیوال روغتیایي سازمان په حواله چي د تنباکو د استعمال په سبب هر کال په نړۍ درې میلیونه انسانان خپل ژوند د لاسه ورکوي.
تنباکو د زړه د خطرناکه ناروغیو سبب کیږي.
t