زه څنګه محمد عالی شوم؟

زه څنګه محمد عالی شوم؟

په کوچنیوالی کی زه ډیر عجیبه هلک وم ما غوښتل په دونیا کی ډیر څه وکړم او ډیر څه وپیژنم زه کلیسا ته لاړم هلته هم زه عجیبه وم رسټورانټ ته لاړم چی هلته تور پوستو ته دخوراک اجازه نه وه نو زه چی کله رستورانټ ته راعلم دسرو زرو مډال لروونکی نړیوال قهرمان وم ما فکر کاوه چی هر څه سم دی څه چی کول وعواړم وبه یی کړم مګر داسی هیڅ هم نه وم زه یی درستورانټ نه وشړلم د خوراک کولو اجازه یی رانه کړه زه د امریکا لپاره جنګیدم مګر دلته چا د خوراک اجازه رانه کړه او لاړم مډال می هم ګزار کړ

د حضرت محمد ص په اړه می لګ څه اوریدلی او دامی هم اوریدلی چی اسلام کی تبعیض نشته د مسلمانانو مسجد په راعلم بوټان می لری کړل او ډیر غمګین مسجد ته داخل شوم هلته ټول ارام ناست ول او د جماعت انتظار یی کاوه ما ټولو ته کتل باور می نه کیده چی څه می په سترګو لیدل تور پوستو دسپین پوستو سره خبری کولی یو بل ته یی سره په مینه کتل او خندل یی زه خوشبخته وم د دوی په لیدو می بی اختیاره چیغی او ژړا د خولی ووتله په همدی شیعبو کی د مسجد امام راعی او وی پوښتلم اول ځل دی دلته وینم ما ویل هو راعلی یم چی اسلام قبول کړم راته یی وویل ولی نه خو د جماعت څحه وروسته د جماعت نه وروسته امام راعی او د شهادت کلیمه یی راباندی تکرار کړه ټولو د الله اکبر ناره وکړه ما فکر نه کاوه چی زه به دومره ډیر ژاړم حتی امام راسره وژړل اوزه یی په عیږه کی ونیولم مبارکی یی راکړه او دمحمد عالی نوم یی راباندی کیښوده ماځان ډیر لوړ اخساس کړ نسبت قهرمان د جهان ته ما حتی نه دی ژړلی کله چی قهرمان د جهان شوم مګر ما ډیر وژړل کله چی مسلمان شوم شکر الحمدالله زه اوس یو مسلمان یم.

عبدالبصیر سباوون

 محمد عالي
t