چې څه کرې هغه به رېبې!

چې څه کرې هغه به رېبې!

وايي يو سړى و چى غنم يي خرڅول، يوه ورځ يوه ښايسته ښځه ورته راغله او ورنه يي وپوښتل چى غنم لرى ؟ ددى سړى چى دا ښځه ډيره خوښه شوه نو له لاسه يي ونيوله او ورته يي وويل راځه دننه تر دى ښه غنم شته ، خو ښځى دده لاس ته ټک ورکړو او ترى لاړه ، کله چى سړى خپل کور ته راغلو ګورى چى ښځه يي ډيره خفه اوغمجنه ناسته ده،سړى ترى وپوښتل چى څه ټکه را وليدلى چى دومره يي خفه کړى يي ،ښځى ورته وويل هغه سقاو چى هره ورځ اوبه به يي راوړى نو ژيي به يي لوښو کى خالى کړو او په خپله مخه به تلو په غير ددى نه چى ماته وګورى يا زه ورته وګورم خو نن چى راغى زه ددروازى شاته ولاړه وم کله يي چى ژيۍ خالى کولو نو زه يي له لاسه ونيولم او دايي لومړى ځل دى چى
دا کار کوى ـ
سړى وويل ” سبحان الله ــ چى څه کرى هغه به ريبى ، که ما زياتى کړى وى نو سقاو به هم زياتى کړى وى ”
ددى کيسى څخه پند او عبرت:
دا خبرى هغه چاته متوجى دى چى خپله خور لرى او دنورو دخويندو پسى ګرځي،او يا خپله ښځه لرى او د نورو خلکو ښځو ته يي خوله اوبه راپريږدى ،
وايي چى نيکى زړيږى نه ،او ګناه هيريږى نه ، او قرضدار قرضدارمړ کيږى نه ، او چى څه کرى هماغه به ريبې.
t