د افغانستان لومړنی پاسپورټ

د افغانستان لومړنی پاسپورټ

د شاه_امان_الله خان په دوره کي د افغانستان پاسپورټ، چي څه موده وروسته به سل کلن سي…!
دغه پاسپورټ چي ښايي د شاه امان الله او يا هم د اماني کابينې د وزير ﻣﺣﻣد_وﻟﯽ_ﺧﺎن دروازى وي.

ياد پاسپورټ د (۱۶/۰۱/۱۹۲۳) په نېټه صادر سوی او بيه ئې پنځه کابلی روپۍ ليکل سوې ده.

افغان پاسپورټ لومړی په دري/انګريزي او لس کاله وروسته په نوي چاپ کي فرانسوي/دري او ډېره موده وروسته بيا د ارواښاد #سردار_محمدنعيم_خان له لوري، پښتو/دري او انګرېزي کي چاپ سو.

اروآښاد محمد داودخان په خپله جمهوري دوره کي پاسپورټ د پاڼي څخه کتابچې ته واړاوه چي ؟

صفحې ئې لري، ويل کېږي چي طالبانو په خپله دوره کي نوی پاسپورټ د #اسلامي_امارت په نامه چاپ کړ خو ملګرو ملتونو رد کړ.

دې پاسپورټ کي جالبه نکته داده چي د [پاسپورټ] پر ځای ئې [پساپورط] ليکلی دئ، وګورئ ښي لور ته.

سردار ولي پښتونزوی




t