تونس: پر.حجاب بندیز ولګید

تونس: پر.حجاب بندیز ولګید

د تونس صدراعظم یوسف چاهد ویلي جې سر له نن څخه د دغه هېواد په عمومي ځایونو کې هغه حجاب منع دی چې ټول بدن او مخ پټ کړي.
دی وایي، دا کار د امنیتي ملحوظاتو له کبله کوو.
د حجاب پلویانو بیا توند غبرګون ښودلی او د دغې پریکړې مخالف دي.
په ځینو نورو هېوادونو کې هم مخکې ورته پریکړې شوي.
t