د ژوندانه مراحل – شاه محمود میاخیل

د ژوندانه مراحل – شاه محمود میاخیل

زما په اند د انسان په ژوند کې څلور مرحلي په عمومي توګه مهمي دي.
لومړنې مرحله د زده کړي ده چې دا مرحله د وړوکتوب نه پیل کیږي او د لوړو تحصیلاتو د ختمه پورې دوام پیداکوي.
د ژوند دویمه مرحله د خدمت او شخصیت جوړنې ده. دا په دی معنی چې د خدمت په وسیله د انسان شخصیت تبارز کوي. دا مرحله لږه حساسه مرحله ده چې کله کله انسان په واقعیتونوسترګي پټوي یا د ګذارې کولو مرحله ده ځکه که جدی برخورد وکړي، کیدې شي چې د انسان شخصیت ډیر ضرر د امرینو او مشرانو له خوا متضرره شي او په دی توګه د انسان د شخصیت د تبارز مخه نیول کیږي. په دی مرحله کې د انسان شخصیت لا په ټولنه کې ثابت شوی نه وي.
د ژوند دریمه مرحله یوازې د خدمت کولو ده. په دی مرحله کې انسان پوخ شوي وي او شخصیت یې په ټولنه کې ثابت شوې وي. په دی مرحله کې د انسان هدف باید یوازې او یوازې خدمت کول وي. په دې مرحله کې وزیران، معینان، سفیران، جنرالان رئیسان او نور لوړ رتبه مامورین شامل دي. په دی مرحله کې لوړ پوړې چارواکي باید خپله ایماني دنده اجرا کړي، ښه ته ښه او بد ته بد ووایې ځکه دا مرحله د ګذارې اوچاپلوسي نه ده. په دی مرحله کې چاپلوسي او ګذاره په حقیقت کې د خپلو خلکو او وطن سره جفا ده.
اخری مرحله د ژوند د رسمي دندو نه وروسته د تقاعد یا د علم، پوهې او تجربې شریکولو مرحله ده. په دی مرحله کې با تجربه او ښه مشران خپلي تجربي د ځوانانو سره په انفرادي او ډله ایزه توګه په مجلسونو، محافلو، غونډو او سیمنارونو کې شریکوي. ځوانان باید په دی مرحله کې د مشرانو خبرو ته په ځیر سره غوږ ونیسي او وګوري چې دوی څه ستونځې درلودلي او څه یې کړیدي او د دوی د تجربو نه باید په خپلو راتلونکو مرحلو کې د خپل وخت د حالاتو او تقاضا په اساس مؤثره ګټه واخلي.
پورته څلورو مرحلو ته په پام کې نیولو سره، اکثره سیاسي مشران او دولتي چارواکي په دریمه مرحله کې قرار لري. په دی اساس د ښو مشرانو او لوړ پوړو دولتي چارواکو ځانګړنه باید دا وي چې همیشه د نورو کارونه وستایې او خپلو وطنوالو او همکارانو ته کریدت ورکړي ځکه د دوی شخصیت په ټولنه کې ثابت شوی وي او دوی باید کریدت نورو ته ورکړي یا په اصطلاح راتلونکو شخصیتونو ته د ودې زمینه مساعده کړي. که دوی دا کار وکړي، په دی توګه به د ټولنې د ټولو نسلونو ترمنځ یوه ښه رابطه قایمه وي، یو نسل به د بل نسل په حمایت کې کار کوي، نه د یو بل په تقابل کې.
اما په افغانستان کې خبره سرچپه ده. په ملک کې بهر او دننه دولتي چارواکي فکر کوي چې د ټولو کارونو کریدت باید همدوی واخلي ترڅو خپلو امرانو او مشرانو ته نمبري جوړي کړي ځکه د موقف په لحاظ دوی د ژوند په دریمه مرحله کې دي اما د شخصیت په اساس، دوی د ژوند په دویمه مرحله کې قرار لري. ترڅو چې په ټولنې کې د ټولو نسلونو موقفونو ترمنځ تعادل او زنځیري رابطه نه وي موجود، هغه ټولنه به بې ثباته وي. همدا رابطه په کورنې ژوند کې هم مهمه ده.ژوند او مرحلې
t