تلپاتې ظلم ته لار مه پرانیزئ – هیلۍ اسد

تلپاتې ظلم ته لار مه پرانیزئ – هیلۍ اسد

وایي په اوسنې وخت کې په اروپا کې زیاتره ځوانان له هټلر سره مینه کوي!

هغوي وایي چې موږ له هټلر سره مینه لرو، او په آسیا کې به یې یوه له ډلې زه وم چې زه هم په دې باور یم چې له هټلر سره مینه لرم…!

پوهیږئ چې ولې!؟

وایي هټلر ولې د نړۍ نیم انسانان ووژل!؟

ځکه هټلر مینه نه پيژنده خو انسانیت یې پيژندلو، خو یوازې انسانیت دانسان لپاره بسنه نه کوي بلکې د انسانیت سره مینه ډیره ضروري ده؛
کله چې هټلر ماشوم وه غریبۍ دردولی وه 

او خپله لومړۍ هستې او دمینې غوره سمبول یعني مور یې له لاسه ورکړي وه 

دوهم د هټلر پلار یو پوځي وه بدبختانه نظام کې کار کوونکې پلرونه فکر کوي چې باید جدې اووسې، چې دلته هم هټلر مینه نه وه لیدلې…

بل هټلر غوښتل سندرغاړی شې چې دا یې شوق وه خو پلار یې پرینښود او هغه غوښتل چې ځوي یې باید یو پوځي شې …

هغه په ځوانۍ کې د هنرونو پوهنځي ته لاړ خو هلته ناکام شوو

کله چې پلار ووژل شوو دا له خپل ښار یو بل ښار ته لاړ، هلته یې کور نه درلودل، یو کال ده د یو پارک په څوکۍ تیر کړل …

ښا نو اوس فکر وکړئ!

اروا پوهنه وایي که ماشوم مینه ونه ګوري او په ظلم کې لوي شې نو هغه به سل په سلو کې بې مینې او ظالم انسان جوړیږي
هسې پرون مې د غزني په وینو لړلې ماشومان ولیدل 

فکر مې وکړ ښا هغه مور به هم دا ظلم هیر کړي چې دهغې تر مخه یې ځوي ورته وژلی خو آیا دا ماشومان به دا ظلم هیر کړي…!؟

لطفاً که دا سوله کوئ هم خو دلته تل پاتې ظلم ته لار مه پرانیزئ.

 هیلۍ اسدهټلر سره د اروپایانو مینه
t