د اقتصادي پراختیا او پرمختیا بحث

د اقتصادي پراختیا او پرمختیا بحث

د اقتصادي پراختیا او پرمختیا په بحث کې زموږ لکچرر استاد په سیاسي موجوده چاپيریال کې په خنډونو او د ولسونو په غبرګون تم شو.
استاد وویل: هغه وخت چې جنوبي کوریا د یو مرسته اخیستونکي هیواد په توګه مرستې ترلاسه کولې ډونرانو به ویل چې تاسو همدا د کرنې په سکتور کې خپل اقتصادي ژوند روان کړئ. همدا درته غوره ده. موږ به ډونرانو هیوادونو ته ویل(Thanks, No Thanks)
هم مننه کوو او هم یې نه کوو. د بشري خواخوږۍ له مخې ستاسو له مرستو مننه. دا چې د مرستو د مصرف ځای هم تاسو په ګوته کوئ او برنامه هم تاسو راکوئ دلته بیا د مننې پر ځای مخالفت کوو. موږ خپل هیواد پيژنو ستونزې، لومړیتوبونه او ظرفیتونه یې رامالوم دي په دې برخه کې غواړو موږ ازاد وو.
استاد خبره وغځوله. ویل د وخت حاکم مشرتابه صنعتي هیوادونو او سترو کمينیو ته بلنه ورکړه چې هلته د سترو صنایعو په برخه کې پانګونه وکړي. سترو کمپنیو د خپلې سرمايې د ضایع کیدو ویره لرله او چاپیریال ورته د پانګونې له اړخه مصؤن نه اټکل کېده.
لکچرر پرفیسر یو ځل بیا د قوي سیاسي مدیریت او زړور مشرتابه په شتون تاکید وکړ. ویل یو قوي مشر دا وخت مالومیږي چې څنګه ذيدخل لوري قانع کړي.
ویل زموږ د وخت مشرتابه په پوره جرات سترو کمپنیو ته ضمانت ورکړ چې د پانګې د ضایع کېدو په وخت کې به حتماً تاوان ورکوي که څه هم د پانګې بیرته ورکول د جنوبي کوریا د هغه وخت د اقتصاد لپاره خورا ملاماتوونکی بار وو اما دا ضمانت یې ځکه کاوه چې پخپله روزل شوې بشري قوه باوري وو. د اړتیا له مخې هغه وخت د جنوبي کوریا د ساینس او تکنالوژي په انستیتیوت کې روزل شوې بشري قوه د همدې ورځې لپاره د اړتیا له مخې روزل شوې وه.
ویل په دې وخت کې سیاسي اپوزیسیون ددې پریکړې پر وړاندې ودرید. دلیل یې دا وو که حاکم په دې کار کې ناکام شو د دولت د شړیدو خطر دی.
په دې وخت کې دولت د سیاسي اپوزیسیون سره خبرې کوي چې موږ هم د دې خطر پر پایلو پوهیږو اما د کوریا د صنعتي کېدو او اقتصادي ځان بسیاینې لپاره له دې پرته بل اپشن نشته.
د دې مذاکرې پر وخت زه د خپل هیواد د سیاسي میدان جنابانو کارنامو له ځان سره یووړم چې لا هم د اپوزییسون او حاکمیت لاره مالومه نه ده. لا هم خپل سیال ته د دښمن په نظر ګوري او د سرکوب کولو لپاره د هر واړه او لوی دښمن په لمن کې ځان اچوي.
ما د خپلو دې سیاسي ګډوډیو دا خبره لکچرر استاد ته نشوای کولای. ویریدم چې کوم داسې ځواب وانه ورم چې د نهیلۍ په کنده کې سقوط وکړم.

سید الرحمن نیازیاقتصادي پراختیا بحث
t