د رهبرانو خیالات تر نورو قوي وي

د رهبرانو خیالات تر نورو قوي وي

د رهبرانو یوه ځانګړنه دا ده، چې خیالات یې قوي وي. قوي خیالات د دې لامل کېږي، چې په راتلونکي کې مو په اسانۍ سره موخو ته ورسوي. که وتوانېږی چې د ځان لپاره یوه جادویي امسا جوړه کړی، څه فکر کوی، د ځان لپاره مو څه ډول ژوند جوړاوه؟ څنګه کولی شم له اوسني ناسم حالت څخه ځان وباسم؟ او تر ټولو مهمه دا چې لومړی قدم به څه وای چې پورته کړی به مو وای، څو پر دې توانېدلي وی چې د خپلې خوښې ژوند پر لور یو ګام نور هم نږدې شی.
همدا نن لومړی ګام په نښه کړئ او عملي یې کړئ. کله چې تاسو لومړی ګام په ډاډه زړه اخلی، هغه ده چې موخې ته نږدې کېږی. په زړه پورې خو لا دا ده، چې له دې مخکې به هم یو یو ګام وینی. دا سمه ده چې تاسو نه شی کولی خپله ټوله راتلونکې په خپلو سترګو ووینی، خو یو قدم وړاندې ځای هرو مرو لیدلی شی. که تاسو خپله شاوخوا په سم ډول ووینی، هغه ده چې خپله راتلونکې هم جوړولای او ترسیم کولی شی. اېډیال ګرایي ډېره کله د دې لامل کېږي، چې د راتلونکي پر لور په پوره دقت سره قدم کېږدی او دا تر ډېره د هغو کسانو ځانګړنه ده، چې مثبت فکر کوي.
حمیدالله حمیديليکني او ژباړي هر اړخيز او معلوماتي
t