دا مېن د خپلې معشوقې لپاره ۲۰۰۰ ډالر جریمه شو

دا مېن د خپلې معشوقې لپاره ۲۰۰۰ ډالر جریمه شو

يوه قزاقستاني شل کلن ځوان ايان زاديموف ددې لپاره چې له خپلې ۱۷ کلنې معشوقې سره مينه،همدردي او ملګرتيا وښيي په کانکور ازموينه کې يې د پوښتنو د حل کولو په موخه کټ مټ د هغې په شان ځان او څېره جوړ کړي و.

دی د ازموينې سالون ته ننوتی و، د امتحان په جريان کې د ازموينې د ډلی شک پرې راغلی او چې غږ يې پېژندلی او تر پوښتنو لاندې يې نيولی، پوه شوي دي چې هلک ندی جينکۍ ده نو يې ۲۰۰۰ ډالر جريمه کړ.

نور احمد عایلد معشوقې لپاره جریمه
t