د خپلواکۍ د سلمې کلیزې د لګښت په هکله لنډ وضاحت- ننګرهار والي شاه محمود میاخیل

د خپلواکۍ د سلمې کلیزې د لګښت په هکله لنډ وضاحت- ننګرهار والي شاه محمود میاخیل

هیوادونه په فکر جوړیږي نه د عضلاتو په زور

د حکومت او نظام سیاسي مخالفین او د هیواد مسلح دښنمان د خپلواکۍ د سلمې کلیزې د جشن د تیارې په هکله نیوکې کوي چې د خپلواکۍ په جشن باید لګښت ونشي. که څه هم دا لګښت د نورو هیوادونو په پرتله په نشت حساب دی.
زما په اند، د هیواد د مسلحو دښمنانو سره بحث نه دی پکار ځکه هغوي د خپلواکۍ مخالف دي اوهره ورځ د دې هیواد فزیکي سرمایه لوټوي او بشري سرمایه چې د هیواد عالمان، تعلمیافته کسان، مشران، ښځي، ځوانان او ماشومان دي، شهیدانوي.
هغه کسان چې په غیر ارادي توګه د خپلواکۍ د لمانځلو د لګښت مخالفت کوي او یا عاطفي روحیه لري، ځواب دا دې چې د دنیا ټول ملکونه د خپلواکۍ ورځ د خپلو امکاناتو په چوکات کې لمانځي. د خپلواکۍ د ورځې لمانځل په ولسونو کې د خپل هیواد او خلکو سره مینه پيدا کوي او څومره چې د خپل هیواد او خلکو سره مینه زیاتیږي، هماغومره بیا مونږ خپل هیواد او ولسونو ته د خدمت ښه جوګه کیږو.
دویم دا چې د افغانستان زیات ځوانان د هیواد نه بیرون پیدا شوې او روزل شویدي او که په هیواد کې دننه هم و، د هیواد سره د مینې پر ځای ورته نورې سندرې ویل شویدي. په دې خاطر، څومره چې مونږ د فکري مثبت بدلون لپاره کار یا لګښت کوو، بیا هم کمه ده.
په دې اساس، دا یوازې د حکومت نه بلکې د ټولو افغانانو چې په هیواد کې دننه یا بهر اوسیږي، ملي وجیبه ده چې د خپلواکۍ جشن په ښه شان سره ولمانځي. د خپلواکۍ ورځ لمانځل ملي احساس راژوندې کوي او څومره چې ملي احساس راژوندې کیږي، هماغومره زمونږ د ولسونو په خاصه توګه د ځوانانو ملي ګټو ته ژمنتیا زیاتیږي.خپلواکۍ ورځ او لګښت
t