د مطالعې کولو صحي مهارتونه

د مطالعې کولو صحي مهارتونه

د مطالعې کولو په وخت کي د مطالعې د صحي مهارتونو څخه استفاده کول ډېري ګټي لري لکه:
د زده کړي د اندازې ډېروالی.
د ډېر وخت لپاره د مطالبو په یاد ساتل.
د مطالبو په درک او ذهن ته سپارلو کي اساتنیا.
د مطالعې د وخت کموالی.

د مطالعې لپاره لازم شرایط
د ذهن ارامتیا.
د وخت تنظیم.
جسمي او روحي سلامتیا.
ترتیب او نظم.
مناسبه تغذیه.
منظم ورزش.

د مطالعې کولو په وخت کي دغه لاندي نقطو ته پام وکړئ:
مخکي د یو کتاب د مطالعې څخه د کتاب پر مطالبو، عنوانونو او ټولو صفحو باندي یو نظر وکړی او ځان ته مطالب مشخص کړی.
مخکي د مطالعې څخه د ډېرو غوړو یا دې ته ورته نورو خوړو د خوړلو څخه ډده وکړئ، ځکه د ویني جریان زیات دستګاه یې ګوارش ته متوجه وي، چي د غذا په هضم کي مرسته وکړي، نو په دې وخت کي مغز ته د ویني په رسېدلو کي کموالی راځي او مغز د تفکر او تمرکز په حالت کي نه وي.
د مطالعې کولو لپاره آرامه چاپېریال انتخاب کړئ، ځکه په ناآرامه چاپېریال کي د مطالعې کولو پر ځای تاسي خسته کېږی.
هر وخت چي آرامه واست او احساس مو کوی چي په دې وخت کي ښه مطالعه کولای سئ، نو ترسره یې کړئ.
هغه مطالب چي علاقه مو ورسره درلوده ځان ته یې په نښه او مطالعه یې کړی.
د مطالعې په وخت کي مو خپل ټول ذهن د نورو فکرونو او خبرو څخه پاک کړی.
او په یاد مو وې چي د مطالعې لپاره ښه وختونه ماځیګر، ماښام ناوخته او سهار وختي وي.

ژباړه: عایشه عزیزيليکني او ژباړي هر اړخيز او معلوماتي
t