پر ځان څنګه باور پیدا کړو؟

پر ځان څنګه باور پیدا کړو؟

هغه اشخاص چي پر ځان باوري واوسي، تر پایه خپلي ناکامۍ ته غاړه نه ایږدي او کوښښ کوي. خو هغه اشخاص چي پر ځان باور نه لري، مخکي له مخکي یې خپله ماته منلې وي.

پر ځان د باور پیدا کولو لپاره اسانه طریقي:

تېر وخت مو د یاده وباسئ.

د راتلونکي په اړه فکر وکړئ.

او یوازي اوسنی وخت په نظر کي ولری.

په خپل ذهن کي مو دې خبري ته ځای ورکړئ چي ځان هیڅ ګنل لویه تېروتنه ده.

تاسي هم د نورو په څېر د ځان خیال وساتئ.

خپل ځان ټیټ نه، بلکي مهم وګڼئ.

د خپلو نیمګړتیاوو تر څنګ، خپلي ښېګڼي هم مخ ته کښېږدئ.

خپل صلاحیتونه خلکو ته په ډاګه کړئ.

دا فکر مه کوئ چي تاسي د ښه خوراک، ښه جامو، یا ښه ژوند لایق نه یاست.

خپلي ښېګڼي او وړتیاوي مو خلکو ته وښایاست، په دې کار سره مو نه یواځي پر خپل ځان باور زیاتېږي، بلکي د نورو سره هم مرسته کوی چي پر ځان باوري سي.

دا په یاد ولرئ چي پرځان د باور درلودلو اصلي مفهوم پوره ډاډه کېدل دي، نه د خپل شخصیت څخه لوړي کړني ترسره کول.

ژباړه: عایشه عزیزيليکني او ژباړي معلوماتي
t