هغه لاملونه چي ستاسي د پرمختګ خنډ ګرځي

هغه لاملونه چي ستاسي د پرمختګ خنډ ګرځي

ځیني نیمګړتیاوي سته چي موږ یې محسوس کولای نه سو، خو زموږ د پرمختګ مخه نیسي او قوت مو له منځه وړي لکه:

د ځانه ساده لټ او ټنبل انسان جوړول، چي په دې ډول به ډېر داسي فرصتونه د لاسه ورکړی چي بیرته راګرځول به یې تاسي ته په ټول ژوند کي امکان ونه لري.

لکه: ۱- په ذهن کي بېځایه چورتونو ته ځای ورکول او په عمل کي هیڅ کار هم نه ترسره کول.

له ۲- ملګرو او خپلوانو سره په ټوکو او بېځایه کارونو وخت تېرول.

۳- په بې ارزښته او بېځایه کارونو ځان بوختول.

۴- په مهمو کارونو کي بې پروایي کول.

۵- خپلي پیسې په بېځایه کارونو مصرفول.

۶- بې هدفه ژوند کول.

۷- د کارونو د ترسره کولو لپاره مهالوېش نه درلودل او د نن کار سبا ته پرېښودل.

۸- په ژوند کي د تېروتنو د کولو وروسته د اصلاح پر ځای دوهم ځل همهغه تېروتني کول.

۹- پر وخت پابنده نه اوسېدل.

ژباړه: عایشه عزیزيليکني او ژباړي هر اړخيز او معلوماتي
t