اراده څنګه غښتلې کړو؟

اراده څنګه غښتلې کړو؟

اراده عمل په حرکت راولي او بیا وررسره قدم په قدم ملګرتیا کوی. د ارادې ځواک په ټولو انسانان کي سته، خو توپیر یې یواځي په اندازه کي دی. د خپلي ارادې د غښتلي کولو لپاره ځیني طریقې د ارواپوهانو په نظر داسي دي:

د ارادې د ځواک لومړنۍ اصل د انسان روغتیا ده، ځکه په ناروغه مغزو د انسان د ارادې ځواک کمزوری کېږي.

د ارادې د ځواک لپاره مهمه ده چي لومړی په کوچنیو کارونو شروع وکړو او وار دمخه په لویو کارونو لاس پوري نه کړو.

د ارادې د ځواک لپاره باید سمدستي په عمل لاس پوري کړئ، که مو د یو کار کولو اراده کړې وي او څلور پنځه ورځي آرامه ورته کښېنئ او وخت مو بې ځایه تېر کړئ، نو د ګټي پر ځای به د تاوان سره مخ سی.

د ارادې د ځواک د پیاوړتیا لپاره تر ټولو مهم سهار پر وخت پاڅېدل دي، ځکه هغه خلک چي پر وخت پاځېږي، په هغوی کي د کار کولو جوش او ځواک پیاوړی وي.

هغه خلک چي ناوخته خپله ورځ پیلوي، نو د نن کار یې سبا ته پاته کېږي، چي په نتیجه کي یې یواځي سرګرداني ویني.

ژباړه: عایشه عزیزياراده غښتلې ليکني او ژباړي
t