د مېوو د پوستکو په ګټو خبر سئ!

د مېوو د پوستکو په ګټو خبر سئ!

د میوو پوستکي د میوو په څیر د ډیرو ګټو درلودونکي دي، خو موږ ددې پر ځای چي ګټه ځینی واخلو، غورځوو یې. ددې یو علت کیدای سي د میوو د پوستکو د ګټو په اړه زموږ بی خبرتیا وي په دې معلوماتو کي به یې په ګټو پوه سی.

د کیلی پوستکي : تاسو کولای سئ د غاښونو د سپینوالې لپاره مو د کیلی پوستکي ۲ یا ۳ دقیقې پرغاښو کښیږدئ او وروسته یې په مسواک پریولئ نو فرق به یې احساس کړی.

د نباتاتو د تغذیې لپاره کولای سئ د سیب او کیلی پوستکي کوچني ټوټې کړئ او د څو ورځو لپاره یې په اوبو کي کښیږدئ او وروسته یې په ګلدانیانو کي وپاشئ، خو پام مو وي چي دا پوستکي باید د سمي میوې وي.

د پښو د بد بوی د منځه وړلو لپاره کولای سئ چي د میوو پوستکي وچ کړی، په یو ټوکر کي یې وپیچئ او د څو ساعتونو لپاره یې په خپلو بوټو کي کښیږدئ، وروسته یې ایسته کړی په دې توګه به د پښو د بد بوی څخه خلاص سئ.

که غواړئ چي پوست مو د دانو او بخار څخه خلاص سي نو کولای سئ د لیمو او نارنج د پوستکي څخه چي د زیات انتی بیوتیک درلودونکي دي استفاده وکړی. په ورځ کي یو ځل دا پوستکي پر مخ ایښودل کافي دي.

د مالټې پوستکي چي د زیات انتی اکسیدن درلودونکي دي، کولای سئ د پوست د ګونځو د لمنځه وړلو لپاره یې استفاده کړی.

د اطاقونو د خوشبویه کولو لپاره کولای سئ چي د لیمو او نارنج پوستکي په سرکه کي واچوئ او د یوې هفتې لپاره یې کښیږدئ وروسته ددې محلول څخه د اطاقونو د خوشبویه کولو لپاره کار واخلئ.

ژباړه: عایشه عزیزيروغتيا معلوماتي
t