وریجي د کومو ناروغیو مخنیوی کوي؟

وریجي د کومو ناروغیو مخنیوی کوي؟

ایا پوهیږی چي وریجی د کومو ناروغیو مخنیوی کوي؟ په دې مطلب کي مو ستاسو لپاره د هغه ناروغیو په اړه معلومت راخیستی دي چي وریجي یې مخنیوی کوي.

د ویني د لوړ فشار مخنیوی کوي: که چیری تاسي د وینی د فشار ناروغي لرئ، کولای سئ د وریجو په مصرف یې درملنه وکړئ، ځکه چي وریجي د کم سوډیم درلودنکي دي.

د هیریدو د ناروغي مخنیوی : د هیریدو یا آلزایمر په ناروغۍ د اخته کیدو د مخنیوي لپاره د قهوه اي رنګه یا پنډو وریجو څخه ډیره استفاده وکړئ، ځکه د عصابو په قوي کولو کي ډیري ګټوري دي.

د شکري مخنیوی: وریجي د لوسین آمینو اسیدونو څخه غني دي نو په همدې سبب د ویني د قند د تعادل او د انرژۍ د ډیروالي سبب کیږي.

د سرطان مخنیوی : وریجي د ډیر فیبر درلودونکي دي. د ترسره سوو څیړنو له مخي فیبر د سرطاني حجرو د انتشار مخنیوی کوي.

ژباړه: عایشه عزیزيروغتيا ليکني او ژباړي معلوماتي
t