د درس سره د ماشومانو د علاقې پیدا کول

د درس سره د ماشومانو د علاقې پیدا کول

والدین د خپلو ماشومانو څخه د ژوند په ټولو برخو کي د ښه کار کولو توقع لري، په داسي حالاتو کي پر ماشومانو د فشار له کبله کیدای سي هغوی په ژوند کي د ځینو کارونو په ترسره کولو بیزاره سی چي یو مثال یې د درس نه ویل دي.

د درس سره د ماشومانو د علاقې د ډیرولو لپاره اسانه لاري چاري سته:

د درس ویلو په وخت کي مو د ماشومانو سره کښینۍ او تاسي هم په یو کتاب ویلو ځان مصروفه کړئ.

پر زده کړه تاکید وکړي نه پر نمره: که څه هم نمره مهمه ده خو که چيري مو د ماشومانو ټوله هڅه د نمرې ترلاسه کول وي د هغوي تمرکز پر زده کړي کړئ او د درسونو په اړه یې پوښتني ځیني وکړئ.

پر ماشومانو مو هیڅ کله د ښه نمرو ترلاسه کولو فشار مه راوړئ د هغوی سره مهربانه واوسئ او مسایل د هغوي له نظره وګورئ.

د ماشومانو څخه مو دصنف په اړه پوښتنه وکړئ دا پوښتني ددې باعث کیږي چي هغوی په صنف کي نور هم هوښیار واوسي.

د هغوی د درس ویلو په وخت کي هیڅ ډول مزاحمت ورته مه کوي د مثال په ډول د تلویزیون لوړ ږغ یا هم د مجلس په وخت کي ورته درس ویل ځکه د ماشومانو تمرکز د درس څخه په یوه کوچني ږغ هم اوړي.

د ماشومانو د زده کړي سبک ته مو پام وکړي چی هغوی څه ډول ښه زده کړه کولای سي ، په عملي توګه، په اوریدلو، په لیکلو او یا که په لیدلو سره او زده کړه هم په همهغه طریقه سره ورکړئ.

د کمو نمرو په ترلاسه کولو سره هغوی مه رټئ، بلکي پر ځان یې باور نور هم ورزیات کړئ.

د زیات نصیحت کولو څخه پرهیز وکړئ ځکه په ډیر نصیحت کولو سره هغوی د تهدید احساس کوي او د زړه د ماتوالي سبب يې کیږي.

ژباړه: عایشه عزیزيليکني او ژباړي ماشومان معلوماتي
t