د مغروره اشخاصو خاصیتونه

د مغروره اشخاصو خاصیتونه

مغروري مختلف علتونه لري چي جنیټکي، محیطي او تربیتي عوامل پکښي ډیر رول لري. هغه اشخاص چي د اندازي څخه ډیري غوښتني یې پوره سوي وي او هغه اشخاص چي د ډېرو شیانو څخه په ژوند کي محرومه سوي وي، د دغه حالت ښکار کېږي.

د مغروره اشخاصو خاصیتونه:

مغروره اشخاص نور خلګ تر ځان کم او کوچني ګڼي او دا فکر کوي چي د نورو په ژوند کي دير تاثیر لري.

خپل ځان، نوم، د تولد ځای، د تولد نیټه او دي ته وته نور خاص ګڼي.

همیشه د نورو څخه استفاده او غلطه استفاده کوي.

خپل ځان ته دا حق ورکوي چي ستاسو څخه ډیره استفاده وکړي او تاسو یي په مقابل کي څه ونه وایاست.

د همدردۍ، مهربانۍ او همدلۍ احساس نه لري.

د منني کولو په وخت کي هم ځان مطرح کوي.

د خلګو څخه د احترام او اطاعت توقع لري، په داسي حال کي چي خپله د نورو په احترام کي تر ټولو پاته وي.

ډیر حساس دي او د نورو سره په لږ مشکل پیدا کولو سره په زړه کي ټول عمر کینه ورته ساتي.

پر ځان په هیڅ وجه انتقاد منلای نه سی او ډیر تند غبرګون ښيي.

هر څه د خپل لید څخه ګوري، همیشه په ځان او په خپل کار مشغوله وي خپله ټوله انرژي په ځان مصرفوي.

ډیر حسد کوونکي دي، که وګوري چا کور رانیوی دوی یی هم باید رانیسي، که څوک په سفر ولاړه دوی هم باید ولاړ سي.

یوازي دي او فکر کوي د اړیکو څخه یوازي ضرر وینی.

بی توجه او د نورو په شتون او نه شتون پروا نه کوي.

په ظاهره اخلاقي او با ادبه وي مګر په لږ غوصه کیدو ډیر بد زبانه دي.

د معمولي او عادي انسانانو څخه یي بد راځي.

د هر چا څخه همدا غواړي چي ددوی په خوښه باید څه وکړي او څه ونه کړي.

ژباړه: عایشه عزیزيليکني او ژباړي هر اړخيز او معلوماتي
t