د کمترۍ احساس او درملنه یې

د کمترۍ احساس او درملنه یې

هغه خلګ چي د کمترۍ احساس کوي:

هغه ماشومان یا لویان چي په پیدایښت کي یو عیب ولري.

هغه اشخاص چي ډیر نازولي وي، په دې ډول اشخاصو کي جرات نه وي د ژوند په هر حالت کي د کمترۍ احساس کوي.

هغه اشخاص چي همیشه د خپلو پټو رازونو یا ځينو کړنو د رسوا کیدو بیره ولري.

په خلګو کي د کمترۍ د احساس نښي:

تل خپل کارکونکي ملامتول.

له دلیل پرته ناراضه ښکاریدل.

هغه اشخاص چي ډیري غټي خبري کوي او دا ښکاره کوي چي د هیچا پروا نه لري.

کیبر کول چي وروسته یې دا کیبر د کمترۍ په احساس بدلیږي.

پر نورو همیشه نیوکه کول ، د هغو پر باریکیو خبري کول.

پر ماشومانو او میرمني سختی کول.

هر وخت قسمونه اخیستل او داسي نور…

دغه ذکر سوي نښي چي په ځینو اشخاصو کي وي، دا ددوي پر ځان د بی باوري ښکارندویی کوي او غواړي چي په دې توګه خپل ځان لوړ وښيي.

که چیري تاسي هم د کمترۍ احساس کوئ ، خپل ددې احساس په اړه مو د خپلو ریښتنو ملګرو سره وږغیږئ تر څو مو د زړه او مغزو بوج کم سي، د خپلو ترخو تجربو او ناکامیو په اړه هیڅ کله هم فکر مه کوئ تر څو ددغه ډول ذهني ستونزي څخه په امن کي سي.

ژباړه: عایشه عزیزيروغتيا ليکني او ژباړي معلوماتي
t