ذهن څه شی دی او څه ډول کار کوي؟

ذهن څه شی دی او څه ډول کار کوي؟

ذهن د انسان د بدن حیرانوونکی سیسټم  دی. دغه سیسټم د هغو اطلاعاتو خپروونکی دی، چې تاسو یې د خپلو حواسو په وسیله حس کوی. ذهن هغه مجموعه ده چې د یوه فرمان ورکوونکي په وسیله چې مغز بلل کېږي، کنټرولېږي. ټولې کړنې لکه فکر، حافظه، احساسات او تخیل د مغز په نوم په یوه تشکیل کې راځي او د مغز په وسیله رهبري کېږي. کله چې د یو څه فرمان ورکول کېږي، له مغز څخه د یوې نخاع په وسیله چې ژوندۍ، ډېره تېزه او په میلیونونو سلولونه یې د بدن هرې برخه ته غځېدلي، د امر یا منعې عمل تر سره کوي.

لیدونکي د خپلو سترګو په وسیله انځورونه، لغتونه، جدولونه او نښې نښانې ویني. دوی اړ دي چې مسایل او اطلاعات په خپلو سترګو وویني، درک یې کړي او له هغه وروسته یې په اړه پرېکړه وکړي.

ځینې کسان دې ته اړتیا لري چې نظرونه، بحثونه او موسیقي واوري، هغوی د اورېدو له لارې د یو څه په اړه پرېکړه کوي او وایي: «دغه څه زما په اند ښه دي». یا «دغه څه زما په اند ښه نه دي».

بل حس چې له انسان سره د شیانو په پېژندلو او درک کولو کې مرسته کوي، د لامسې حس دی. دغه نه یوازې له ړندو کسانو سره مرسته کوي، بلکې له هغو کسانو سره هم د شیانو په پېژندلو او درک کولو کې مرسته کوي، چې سترګې یې روغې وي.

حمیدالله حمیدي
t