تېزوي زما رفتار!

تېزوي زما رفتار!

ستا د ظلم هر ګوزار
تيزوي زما رفتار
ستا د لارې هر يو خنډ
کړي اسانه ما ته لار
د مظلوم اولس په ننګ
دا زما ځواني شه زار
د افغان په ننګ ولاړ يم
که ماښام وي که سهار
چې علي محسن هير نه کړئ
د حنيف پشتين نه زار
د زندان ملګرو زار شم
شپه او ورځ يم بې قرار
بې له تورې بې له پته
خلاصې نشته په بل کار
څنګه اوګورم وطن ته
اور پرې بل پرهار پرهار
امن، پوهه، څوکالي
زما ژوند زما روزګار
د غيرت په چيغه ګوره
شهاب هر وختې تيار


( شہاب خټک )
t