ربه ته یې کشتي بان شې، ورکه لاره له افغانه  / پير محمد کاروان

ربه ته یې کشتي بان شې، ورکه لاره له افغانه  / پير محمد کاروان

ربه ته یې کشتي بان شې، ورکه لاره له افغانه

د سره اور پر سمندر یې، د لرګو بېړۍ روانه

دړې وړې یې لوګی شوې، بس یو څو تختې یې پاتې

په کې نوې دړې کېږده، ور لېږه یې له آسمانه

سپین وزر د پرښتو یې، پر سر و رپوه ورو، ورو

پر بادبان یې لمبې بلې، خلاصوه یې له طوفانه

په کمین کې ورته غلي، سړي خوري نهنګان دي

چې یې وخوري مرغلرې، له مرجانو تر انسانه

د جلال جمال خالقه، نجات را له کبرجنو

ته مو مل شې ته مو یار شې، ته پر مونږ شې مهربانه

د قوي صفت څښتنه، د یوه لوی بري قوت را

چې دا اور اوبه اوبه کړي، کړه بېړۍ مو پهلوانه

۷ اسد ۱۳۹۸ کابل
t