د رواني جګړې ګټې

د رواني جګړې ګټې

پنځمه برخه

لیکنه: وسیع الرحمن ابهام

هغه هيوادونه چې رواني جګړه پيلوي، ګټه يې ورته څه ده؟ د ټولنيزې ارواپوهنې او ټولنپوهنې له نظره يې ګټې په لاندې ډول ښودل شوي دي:

لومړی؛ په رواني جګړه کې وژنه، فزيکي تحريف…نه وي یوازې د ټولنيزو افکارو په وړاندې خپل ځان د زبرځواک په ډول معرفي کوي خو کومه پایله چې ترلاسه کوي د پوځي عملياتو په څېر ده، په اسانۍ سره خپله اراده په مغلوب حريف تحميلوي او مغلوب حریف د ملي ځواک له ضعيف کېدو، د توليد د ځواک کموالي، فقر ډيروالي، خوار ځواکي، روغتيا او د پريکړې کولو د قدرت کمزورتیا څخه زوريږي، چې د خپلو رنځونو مسؤل هم نه پېژني او د مقابل پر ځای خپل ځان تورنوي.

دویم؛ مخکې هم ذکر شول چې په دې جګړه کې مقابل یا غالب لوری نه پېژندل کېږي، او کله کله د یو برلاسي په توګه ستایل کېږي هم.

دريم؛ رواني عملیات تر پوځي عملياتو ډېر اسانه دي.

څلورم؛ په پوځي جګړه کې ګټونکی او بایلونکی دواړه زیان ويني خو دا چې د بایلونکي زيان تر ګټونکي زيات وي نو ګټونکی د بریا احساس کوي، خو په رواني جګړه کې د مقابل بایله او خپله ګټه دواړه د ګټونکي په نفع وي او کوم تاوان چې کوي بېرته يې د خپلو تکتيکونو په وسيله لاسته راوړي.رواني جګړه معلوماتي
t