د ویښتانو تویدل په ساحوي شکل سره یا Alopecia areata

د ویښتانو تویدل په ساحوي شکل سره یا Alopecia areata

ژباړه او راټولونه: ډاکټر عبدالولي اعتماد ( د پوستکي او ښکلا معالج)
دا د ویښتانو یوه عامه ناروغي چي د یوې ساحې ویښتان تویږي او هغه ساحه په مکمله توګه بېله ویښتانو څخه معلومیږي. دا ناروغي زیاتره د سر پر ویښتانو او ږیري باندي اغیزه کوي خو کله بیا د بدن پر نورو برخو هم لیدل کیږي لکه ورځي، باڼه او داسي نوري برخي. دا ناروغي زیاتره بیله خارش، سوزش او درد څخه وي.

د ناروغۍ ډولونه:
۱: موضوعي شکل: په یوې ساحې پوري محدوده وي
۲: یونیورسال شکل: د بدن ټول ویښتان په اخته وي
۳: ټوټل شکل: ټوله سر په ناروغۍ اخته وي

ناروغي څه ډول معلومیږي؟
الوپیشیا ارټیټا ناروغي د یوې یا څو کوچنیو ساحو په شکل سره چي نرم، بیله ویښتانو، ګردي یا هګۍ ته ورته شکل لري شروع کیږي. چي زیاتره په سر کي مالومیږي خو کیدای سي ږیره، ورځي، باڼه، بریتونه او د بدن ټولي برخي په اخته سي.

څوک په دې ناروغۍ اخته کیږي؟
هر کس کیدای سي په دې ناروغي اخته سي خو زیاتره په ځوانانو او ماشومانو کي لیدل کیږي. ډاکټر اعتماد وايي هغه کسان چي په کورنۍ کي یې دا ناروغي لیدل کیږي او هغه کسان چي د سا تنګي ناروغي، حساسیت، د سترګو سوروالی، د پوستکي حساسیت، شکره او جاغور ولري په دې ناروغي ډیراخته کیدای سي.

څنګه کولای سو د دې ناروغي درملنه وکړو؟
بیلا بیلي دوا وي لکه خوړونکي دواوي، مرهمونه او پيچکاري سته چي ددې ناروغۍ درملنه په کیدای سي. د دې ناروغۍ درملنه باید د پوستکي د ډاکټر تر نظر لاندي وسي. ځیني وختونه دا ناروغي خپله هم ښه کیږي.روغتيا معلوماتي
t