هره شپه یوه هوږه تر بالښت لاندې کیږدئ!

هره شپه یوه هوږه تر بالښت لاندې کیږدئ!

یوه تازه څېړنه، چې د هوږې د ګټو په اړه ترسره شوې، ټینګار کوي چې هره شپه یوه هوږه سپینه او د خوب پر وخت تر خپل بالښت لاندې کیږدئ.

د دغه کار ګټې ګڼې ښودل شوي.

وایي هم مو د تنفسي سیستم لپاره د هوږې بوی ګټه لري، هم د نورو ناروغیو ان سرطان په مخنیوي کې مرسته درسره کوي.

دا کار پخوا په دودیز طب کې هم کیده، خو اوس یې عصري طب  هم ترسره کول ګټور ګڼلي.

نو دا کار وکړئ او له ګټو یې خوند واخلئ.
t