څو ښکلې جملې !!

څو ښکلې جملې !!

نه : کبر او غرور مه کوه

ولې : ځکه چې تاسو يوازې له خاورې او اوبو جوړ انسان یاست او پناه کېږﺉ به

نو : خاکساره شه او له انسانانو سره نرمښت کوه

نه : دروغ، دوکه او خيانت مکوه

ولې: ځکه چې خپل قدر زياتوې نه، بلکې ټيټوې يې

نو : رښتينی ، پر ژمنه ولاړ او ښکارنده اوسه

نه : سادګي او کم عقلي مکوه

ولې: ځکه چې د خلکو د خندا به شې

نو : هوښيار، ځيرک اوسه او ښه فکر کوه

نه : له چا سره دروغجنه مينه مکوه

ولې : ځکه چې مينه تر هغه څه ډېره لوړه ده چې سوچ يې کوې

نو : يوه مينه او يو زړه ولره

نه : تېری او سختي مکوه

ولې : چې د ژوند د ګډوډۍ او د حقونو د خوړولو لامل ګرځي

نو: عادل، مينه ناک او د ضمير څښتن اوسه

نه : ځان غوښتنه مه کوه

ولې: ځکه چې ټولنه کې به ځای ونه مومې

نو : د ترقۍ لپاره ځان چمتو ساته

نه : سخت زړی کېږه مه، مه دې ضمير وژنه

ولې : که دا وکړې، انسان به نه یاست

نو : په خبره ځان پوهوه او خپل ضمير ويښ ساته

نه : تمه او حرص مه کوه

ولې: ځکه چې غبي به ياست، خو تاسو به ځان ته د زړور فکر کوﺉ

نو: په خپل ژوند کې پر هرڅه قناعت کوه

نه: نازکه ليکنه مه کوه

ولې: د وخت ضايع او د پاڼې زيان دی

نو: د ښې خبرې او ښه قلم څښتن اوسه

نه : خپلې شاوخوا ته په نيمګړي نظر مه ګوره

ولې: ځکه ټول خلک دوې سترګې لري

نو : په عادي سترګه ورته ګوره

رفيع الله قلم
t