غزل / اجمل اند

غزل / اجمل اند

چوپتیا ښه نه ده، په چوپتیا مې هم واره نه کیږي

خو دې ابهام کې په حالاتو تبصره نه کیږي

د غره یاغیانو هم فتوې د قتل عام راوړي

او له حاکم سره هم ښار کې ګوزاره نه کیږي

اوربند که لاس کې وي نو ګوتې به ماشې ته نه وړو

جنګ که ذهنو کې وي نو داسې یې چاره نه کیږي

د دنګو، دنګو دیوالونو تر شا څه روان دي؟

کیسه زمونږه د قسمت ده خو ښکاره نه کیږي

زموږ د غرو د برخلیک خبر به غره کې کیږي

دا په مسکو، لاهور، دوحه او انقره نه کیږي

چا سره جنګ کوو، له چاسره به روغه کوو؟

زموږ د خپل، پردي توپير اوس په څېره نه کیږي

زه ځکه نه منم چې دا خلک له جنګ ستړي دي

دلته شرخوښو پسې شور او نغاره نه کیږي.
t