پاکستان کې ايډيز بې ساری پرمختګ کړی ۱۶۷۰۰۰پرې مبتلا سوي

پاکستان کې ايډيز بې ساری پرمختګ کړی ۱۶۷۰۰۰پرې مبتلا سوي

پاکستان کې مالي بهران امنيتي او داسې نورې ننګونې اوس دې هېواد ته په کور دننه کې بلل سوې خو تازه ايډز هم رحم نه دی پرې کړی او دا ناروغي مخ پر وده روانه ده.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په تېرو دوو کلونو کې په پاکستان کې په ایډز اخته کسانو شمېر ۱۳سلنه پرمختګ کړی
راپور ښيي روان کال دغه شمېر ۱۶۷۰۰۰ کسانو ته رسېدلی دی.
روغتيا پالان وايي چې دا شميره لاهم مخ پر وده روانه ده او ښايي دا ګراف لوړ سيروغتيا سيمه او نړۍ پاکستان
t