اندېښنه مه کوه، خلک تر تا ډېرې ستونزې لري

اندېښنه مه کوه، خلک تر تا ډېرې ستونزې لري

په پر له پسې ډول په ذهن کې د ستونزو تکرار ستونزه نه شي حل کولی، بلکې اوضاع لا خرابوي.

 منفي فکرونه مو چې په ذهن کې ګرځي راګرځي، باید له ذهنه یې وباسئ او دا ډول فکر وکړئ: خدای پاک ټول کاینات د انسان د هوساینې لپاره پیدا کړي، شپه او ورځ د دې لپاره راځي چې انسان ترې ګټه واخلي او ټول کاینات په خپله ګټه وکاروي. نن چې زه په کومه ستونزه کې راګیر یم، کېدای شي خلک له دې هم په سختو ستونزو کې وي.

دا هرڅه به تېر شي او په پوره بریا به ترې ووځم. دا ډېر ښه فکر دی. کله چې دغه ډول فکر کوی، تاسې به یو ډول ډاډ حاصلوی او زړه مو سکون پیدا کوي.

هیله منو کسانو دا درک کړې وي چې هرڅه زموږ له ذهنه سرچینه اخلي.

 د یوه کس په اړه کیسه کوي چې هغه له ډېرو ستونزو سره مخ شو، کښتۍ یې ډوبه شوه، زندان ته ولوېد او هلته پرې بد حالات راغلل، خو بیا یې هم پر دغو ستونزو تمرکز نه کاوه، هغه په دې اړه هېڅ فکر نه کاوه چې ستونزې یې څومره سختې دي، دغه څه ته یې په ذهن کې ځای نه ورکاوه. هغه به ویل، زه د خدای پاک (ج) شکر باسم چې تل یې راباندې خپله مهرباني لورولې ده. ویل به یې، زه له یوه اتل څخه هم ښه یم. د هغه ذهن له مثبتې انرژۍ، هیلې، ایمان او بریا څخه ډک و. ویل به یې، کېدای شي بد درته ښکاره شم، خو تل پر دې فکر کوم چې څه ډول خوشاله اوسېدلی شم.

حميدالله حميدي
t