ناځوانه دنیا؟

ناځوانه دنیا؟

 

 

 

 

 

دا انځورونه هر یو جلا جلا وګورۍ

دا د کویټ د ښار لوی شتمن ناصرالخرافي دنیا ده ، خو هغه نن مړ شو ، او په انځورونو کې له سرو او سپینو جوړ توکي ټول ورڅخه پاتې شول.

دا دومره دنیا ، مال او ثروت هغه ونه سو ژغورلی ، کله چې یې وخت پوره سو ، د حق داعي ته یې لبیک ووایه او له دې دنیا د تل لپاره ولاړ

دا کورنى خورا بډايه ، واکمنه او شتمنه ده خو پوهيږي !!!

مرګ نه کشر پريږدي او نه مشر، نه ځوان پريږدي او نه سپين ږيرى، نه کافر پريږدي او نه مسلمان، نه پاچا پريږدي او نه وزير، نه خان پريږدي او نه فقير، نه مريد پريږدي او نه پير، بلکې په ډاګيزه توګه دکائناتو تر خالق (ج) پرته بل هيڅوک او هيڅ څيز هم دمرګ له څپيړې څخه خوندې پاتې کيدلاى نشي.

بې شميره انسانان په خپلو قصرونو او پالنګونو، جاه او جلال څه چې له خپلو جامو څخه هم لغړ کړاى شول .

چا څه ښه ويلي دى چې که مساوات غواړې نو هديرې ته ورشه چې هلته پاچا او ګدا په يوه مستوى تر يو انبار خاورو لاندې پراته دي.

سيد رفيع الله قلم

 
t