ژوند حتماً ستونزې لري؛ خو همت پکار دی

ژوند حتماً ستونزې لري؛ خو همت پکار دی

که د مثبت فکر تر څنګ، لاس پکار هم شی، نو خپل پرمختګ به له ورایه درته ښکاري. کله چې نور خلک له ناروغۍ سره مخ کېږي، تاسې به د ودې په حال کې وی، کله چې نور په بشپړه وېره کې وي، تاسې به په پوره سکون کې، کله چې نور خلک له ستونزو سر ټکوي، ستاسې پر ژبه به د شکر شعر جاري وي او کله چې نور یوازې د ژوندي پاتې کېدو هڅه کوي، تاسې به پرمختګ کوی.

که تاسې هره ورځ هغه څه چې خدای پاک یې درسره وعده کړې په خپل ذهن کې تکرار کړی، ورځ تر بلې به غوړېږی. خدای پاک غواړي چې بنده ګان یې دې تل خوشاله، ارام او د راتلونکې لپاره هیله من وي. دا په دې مانا نه ده چې تاسې دې هېڅ دښمن هم ونه لری.

 په دې کې د خدای پاک دا حکمت نغښتی دی چې که په ژوند کې له ستونزو سره مخ کېږی هم، بیا هم د خدای پاک مرسته درسره ده. په دې سره به تاسې د زړه په تل کې د خدای مینه حس کړی او زړه به مو سکون پیدا کړي. موږ او تاسې پر دې ایمان او باور لرو چې خدای پاک پر هرڅه قادر دی.

حميدالله حميدي
t