د ژوند تياتر

د ژوند تياتر

د ژوند تیاتر

ژباړه / احمد شاه پاڅون

له تندي مي ژبه را وتلې

مګر اوبو کي زهر دي

که یې څښم هم مرم، که یې نه څښم هم

په ټوله ژوند کي بس هم دا دوې مسلې حل نه سوې

نه خوب پوره سو او نه خوب رښتیا سو

وخت وايي: کاشکي یو څه صبر وای!!!

صبر وايي: کاشکي یو څه وخت وای!!!

سهار سهار د ګټي په موخه را پورته کیږوم

د ارام تر لاسه کولو لپاره، ارام پرېږدم.

(هنر) پر سړکونو ننداره کوي او (قسمت) په لوړو محلونو کي راج
دا (وخت) هم یو عجبه سوداګر دی
د ځوانۍ میني، ماشومتوب رانه واخیست

او اوس د شتمنۍ حرس ځواني رانه وړي

هره ورځ کور ته را ستنیږم… هره ورځ ستړی هلاک.

تر ننه پوه نه سوم، چي د ژوند لپاره کار کوم، که د کار لپاره ژوند؟
ای ژونده! نور ستا له مزدورۍ ستړی سوی یم

ښه به وي، چي زما حساب را وکړې

ډک جیب دنیا را و پېژندل او خالي جيب خپلوان

که د خندا هیله نه لرې هم به خاندې
که څوک مي و پوښتي (څنګه یې؟)
مجبور یم ووایم (په مزو کي یم )
ملګرو! دا د ژوند تیاتر دی
دلته هر څوک مجبور دی تمثیل وکړي

دلته د اور لګیت اړتیا نسته
دلته انسان له انسانه سوځي
t