غزل – عبدالهادي هادي

غزل – عبدالهادي هادي

ای پاتې شه، ماښام راسره تير کړه ، بيابه ګورو
چې روسته څه پيښيږي، هغه هير کړه بيابه ګورو

د خلکو د خبرو ، او مالت غم دې روستی دی
اوس خوله راکړه او لاس رانه چاپير کړه، بيا به ګورو

ما سل ځله دا ژوند، په داو کې ايښی غم يې نه شته
يوځل خو چيرې ته هم، لاس راتير کړه بيا به ګورو

دا ژوند د زهرو جام دی، په خندا اړول غواړي
يوڅه پکې خواږه، د مينې ډير کړه بيا به ګورو

زه ژوند د پښتانه يم، سر تر پايه زخم، زخم
لږ وخانده، زخمونه راکوشير کړه بيا به ګورو

هادي موږه به چل، د محبت دنيا ته ښيو
بس خلاص مو د کاله ، له غم او وير کړه بيا به ګوروادب غزله هادي
t