وزلوبه څه ده، او څنګه ترسره کېږي؟

وزلوبه څه ده، او څنګه ترسره کېږي؟

وزلوبه چې د افغانستان په ملي لوبو کې هم شمېرل کېږي، په بېلابېلو وختونو کې د ځانګړو اصولو له مخې ترسره کېږي.

وزلوبې ته اصول خلکو ټاکلې دي چې د افغانستان په شمالي ولايتونو کې رواج لري.

وزلوبې ته بزکشي هم ويل کېږي.

د بزکشي کلمه د کومې ژبې ده؟

»بز کشي د فارسي ژبې کلمه ده دغه مرکبهکلمه له«بز» (وزه) او  «کش» (کش کولو) څخه رغیدلې، له دغې مرکبې کلمې سره د نسبت «ی» صرفي روستاړی نښتی، نو بزکشي غبرګ ویی ترې جوړ شوی، په پښتو کې بز کشي ته  وز لوبه وایي، وز لوبه هم غبرګ ویی دی چې له دوو کلمیو«وزه » او «لوبې» څخه رغیدلی دی.»

وز لوبه زمونږ یوه ولسي، ملي او لرغونې لوبه ده، دغه لوبه ډېره پخوانۍ ده چې له آریا، اسپ او باختر کلمو سره تاریخي تړون او نښتون لري.

په پیل کې د اسونو روزنه په باختر کې دود وه، د لرغوني باختر اوسیدونکي به د خپلو دښمنانو د ځپلو په موخه په ډلییزه توګه په اسونو سپاره ور وپسې تلل، د مقدوني سکندر او نورو د ښمنانو په وړاندې د باختري ولس د جګړو او مبارزو په اړه روایتونه په تاریخونو کې ډېر راغلي دي.

 په پایله کې د دغو تمرینونو ځای یوې خوندورې او د لیدنې وړ لوبې ونیوه چې د خلکو ترمنځ د وز لوبې ( بزکشي) په نوم دود شوه.

 اوس د افغانستان په ډېری ولايتونو کې وزلوبه يا بزکشي کېږي، چې خلکو ورته لا له مخکې اسونه ساتي او پر اسونو ډېر لګښتونه هم کوي.
تبصره وکړئ

avatar
t