درې خبرې

درې خبرې

_ په دې نړۍ کې هر څه دوه اړخيز دي, نو که چېرې غواړئ, الله (ج) ستاسو خبرو ته غوږ ونيسي, نو د هغه (ج) خبرو ته غوږ ونيسئ.

_ د خپلو تېروتنو له امله مه خواشيني کېږئ, موږ دې نړۍ ته راغلي يو, چې تېروتنه وکړو, که چېرې تېروتنه مو نه وای کړې, نو نه سترېدو.

_ له تېروتنه کولو څخه مه وېرېږئ, ډارن کسان به هېڅکله پرمختګ ونه کړي.

_ ځان وبښئ, ترڅو وکولای شئ, نور هم وبښئ.

_ په ياد مو وي, چې دا خاورينه ځمکه يوازې د ښوونې او روزنې لپاره موقت ځای دی.

ژباړه: عطا محمد میاخیلخبرې معلوماتي ۳
t