ټولنیز توپیرونه!

ټولنیز توپیرونه!

دریمه نړۍ د ټولنیز توپیرو بلها ډولونو سره مخ ده لکه جنسیتي، نژادی، مذهبي، نسلي او داسی نور، خو متاسفانه تردی دمه کوم حل لاره ورته نلري. د دریمی نړۍ وګړی تر ډیره هیله لري چې د یو داسی رهبر د ظهور شاهد اوسي چې دغه توبیرونه له منځه یوسي او یا ور ته مناسبی حل لاری ولټوي، لیکن بدبختي داده دا ده چې دوی پخپلو سیاسي تجاربو نه یوازی داچې پورتنیو مسلو ته حل لاره نلري بلکی خپله هم یو بل ټولنیز توپیر رامنځته کوي.

افغانسان یو له هغه ټولنو څخه ده چې انتروپولوجست رهبر یې تجربه کړ او هیله یې لرل چې دا رهبر به د یاد علم د مطالعی په رڼا کې به یوه معقوله برنامه طرحه کړي چې هم د پرمختګ لاره هواره کړي او هم ټولنیز تنشونه ټیټی کچی ته ورسوي، خو بدبختانه باید ووایم نه یوازی دا چې پورتني ستونزی حل نشوی بلکې د ځوان پالنی په نوم د یو بل ټولنیز توپیر پاڼه واوښته چې د طراحانو اصلي مقصد تری له ټولنی څخه د یوه نسل حسبول و.

یا په بل عبارت سیاسي انتروپولجست ونه توانیدو چې د دواړو نسلو ترمنځ یو ټولنیز بافت د رولونو پر اساس رامنځته کړي ترڅو تجربه او انرجي د پرمختګ د دوو ستنو په حیث ودروي بلکی د خپلی برنامی په مټ یې د اعزاز ارزښت هم شکمن کړ.

خو کاش چې دا دخبری پای وای، اوس عملا هڅه روانه ده چې د ځوان نسل ترمنځ کرښی راوکاږي او دا ځواکمنه ټولنیزه کتله هم په دوو برخو وویشي او ډیر غیرعادلانه یې وویشي.
داسی چې په A پلان عوام ځوانان د یو تکتیکي برنامی په ترڅ کې وهڅوي چې د خپل قدرت بقاء پری تضمین کړي او په B پلان کې دوی هم د زوړ نسل په برخه لیک اخته کړي او داسی ځوانان صحنی ته راوړي چې له خپلو خلکو څخه پردي ملي ارزښتونه ونه پیژني او په کل کې د حاکمیت د چتر لاندی د کارګرو روباټانو په حیث دنده ترسره کړي چې دا څپه په راتلو ده.
هیڅوک دلته د مدرنیزم او پاستمدرنیزم مخالفین ندي خو د سیاسي حاکمیت مالکین باید هغه خلک وي چې په ګوته رنګولو سره بدلون راولي نه هغه خلک چې د سیاسي مشروعیت لپاره غیر شرافتمند وسایل کاروي.
#ټامیان

اکبر شیرتوپير لیکنه ټولنه
t