جادویي سفرونه؛ جادویي کمال! محمد یار یار

جادویي سفرونه؛ جادویي کمال! محمد یار یار

د “جادویي سفرونه” ناول په لیکلو سره ښاغلي محب زغم جادویي کمال کړی دی.
دا ناول په ساینس فیکشن میتود سره لیکل شوی دی؛ یانې د تخیل په وزرو مو الوزوي او د افغانستان پر شمال و جنوب او ختیځ و لویدیځ مو داسې ګرځوي چې دقیق تاریخي و جغرافیایي، فولکلوریکـ و ساینسي او ادبي مالومات په لاس راکوي، په داسې منظریي او تصویري شکل سره چې په زښته تلوسه مو د ناول له کرکټرو -ځیرک- او -بهشته بیګم- سره یو ځای، د -ګل وزرې- په څټ کې مخ ته بیایي او زموږ د نصابي کتابو دا وچ مالومات په داسې جذابو موضوعاتو راته بدلوي چې د ذهن په دهلیز کې مو په تلپاتو ډبرینو نقاشیو اوړي؛ داسې نقاشۍ چې مسلسل د وطندوستۍ، کار، زدکړې او پلټنې انګېزې زېږوي؛ په تورو ذهنو کې رڼاګانې خپروي؛ په متحجرو افکارو کې ډاینامیسم رامنځته کوي؛ په کنګل ارواوو کې د احساس توښ راپورته کوي؛ د تعصب پر اور د ملي مینې اوبه تویوي او د افغان انسان مایوس وجود د هیوادني پرمختګ له خوشبینۍ لبرېزوي.
پر دې بېساري افغاني ناول باندې د ویلو لپاره راباندې د الهاماتو باران اوري خو اوس دستي دومره هیله لرم چې:

یو- په دې جادویي سفرونو کې باید هر افغان انسان ملګری شي؛ که څه هم دا داستان اساساً د افغان کوشنیانو لپاره لیکل شوی خو په همدغه اندازه د لویانو آن ښو اکاډمیکو کسانو لپاره هم الهام بخښونکی دی.

دوه- دا ناول باید لږترلږه په دري او اوزبیکي، که ممکنه وي په نورو افغاني ژبو هم ترجمه او د هر افغان د کور حتمي جز شي.

درې- د اشرف غني حکومت چې د علم و فرهنګ خواته یې جدي توجه ده او دا اثر هم د نوموړي په پاملرنه، د کوشنیانو ادبیاتو لپاره د جوړ شوي بنسټ له خوا چاپ شوی نو دا یوازې د دغسې حکومتي توان خبره ده چې په میلیوني تیراژ چاپ او د افغانستان په هر کلي و ښار کې لکه د باران څاڅکي و اورول شي.

څلور- د دې ناول د تشهیر لپاره باید په هر ولابت کې د مخکتنې غونډې جوړې شي چې شهرت یې ټول وطن پر سر واخلي او هر افغان یې په تلوسه سره تر لاسه کړي.

یادونه:
ما له زینب جان سره د دې داستان د لوست سیالې هغه وخت پیل کړه چې نیم مې لوستی وو او هم د نوموړې د مکتب کورنی کار د غاړې وو نو دا دی ما ختم کړ؛ زینب په یوویشتم مخ کې ده او افسانه جانې هم تر ما وروسته تازه پیل کړ خو خدای خبر چې د شیطانکې زینت جان او کورنیو کارو له لاسه به یې ژر پای ته ورسولای شي.
t