د کندهار نړيوال هوايي ډګر

د کندهار نړيوال هوايي ډګر

“د کندهار نړیوال هوایي ډګر د کندهار ښار سویل ختیځ لور ته، په ۱۳۴۲ لمریز کال کې جوړه شوی، د کندهار ښار له مرکز څخه د ۱۶ کيلو متره په واټن کې پروت دی او شاوخوا ۱۰۱۷ متره د بحر له سطحې څخه لوړ دی.

نوموړى هوايي ډګر د هوایي ډګرونو د معیارونو له مخې په کورني او نړیواله کچه د ګټې اخیستنې وړ دی او په منځنۍ آسيا كي يو له نړيوالو ډګرونو څخه دی.
نوموړی هوایي ډګر په دې وروستیوکې بیارغول شوی چې د هوایي او ځمکنۍ خدماتو لکه: رنوې يې ۳۲۰۰ متر اوږدوالی او۴۵ متر عرض لری، تکسوي، اپرون، ترمینل، د تیل زېرمه، د هواپېژندنې ودانۍ، دV-sat دستګاوې، د کنترول تاور ودانۍ او د مخابرې دستګاوې سره سمبال شوی.

د کندهار نړیوال هوایي ډګر د هیواد په کچه دوهم نړیوال هوایی ډګر دی، چې هره ورځ په کې ډیري نظامي، بهرني او کورني الوتنې ترسره کیږي”.

ARG Archive – آرشیف ارگ✍️
t