په ژوند کې آرامتیا ته د رسېدو له پاره، ۱۲ آسانه تګلارې!

په ژوند کې آرامتیا ته د رسېدو له پاره، ۱۲ آسانه تګلارې!

ژباړه: عطا محمد میاخېل
۱ ـــ په خپل ځان باندې تمرکړ وکړئ.
۲ ـــ لږ فکر او ډېر عمل وکړئ.
۳ ـــ تفریح ته په خپلو کاري لومړیتوبونو کې ځای ورکړئ.
۴ ـــ کوم څوک د خپلې خوښۍ او خوشالۍ مسئول مه ګڼئ.
۵ ـــ خندېدل زده کړئ.
۶ ـــ د هرې موضوع په وړاندې غبرګون مه ښکاره کوئ.
۷ ـــ له هرې مسئلې څخه مثبت تعریف ولرئ.
۸ ـــ له ټولو سره صمیمیت ولرئ.
۹ ـــ ټول باید هڅه وکړي، چې له پوهېدلو څخه مخکې قضاوت ونه کړي.
۱۰ ـــ تل ځان د هغو کارونو له پاره وهڅوه، چې ترسره کوې یې.
۱۱ ـــ د ښو نظریو په رامنځته کېدو کې تل هڅه وکړه.
۱۲ ـــ د نورو په وده او پرمختګ باندې خوښي څرګنده کړه.ليکني او ژباړي هر اړخيز او معلوماتي
t