ارواپوهنه وایي: ژباړه: عطا محمد میاخېل

ارواپوهنه وایي: ژباړه: عطا محمد میاخېل

ـــ کله چې یو کس ډېر خاندي، حتا د هغو څیزونو له پاره، چې هېڅ د خندا وړ نه دي، نو پوه شئ، چې هغه له دنننه څخه ډېر خواشینی او غمجن دی.
ـــ که چېرې یو کس ډېر ویده کېږي، پوه شئ چې یوازې دی.
ـــ که چېرې یو کس لږې خبرې کوي او خپله خبره په چټکه توګه کوي او بیا سکوت کوي، نو پوه شئ، چې په خپله سینه کې کوم پټ راز لري.
ـــ کله چې یو کس نه شي کولای، چې وژاړي، نو پوه شئ، چې کمزوری دی.
ـــ کله چې یو کس په نا منظمه توګه او ډېره ډوډۍ خوري، پوه شئ چې خپله هوساینه او آرامتیا یې له لاسه ورکړې ده.
ـــ کله چې یو څوک د کوچنیو څیزونو له پاره ژاړي، پوه شئ، چې زړه یې نری دی.
ـــ کله چې یو کس د کوچنیو څیزونو له پاره، په چټکه توګه غوسه کېږي، نو پوه شئ چې مین او په مینه کې بوخت دی.هر اړخيز او معلوماتي
t